Справочна система за учители и ученици

School-connect е справочна система за учители, родители и ученици улеснява връзката между родители и учители като предлага интуитивна комуникационна система. Позволява на родители и ученици лесно да следят оценки, отсъствия, забележки и други.

Модули на приложението

Приложението е изграден от справочен модул за ученици,справочен и контролен модул за класни ръководители, и администраторски модул за администратори (Директор, Канцелария и др.).

Ученически модул
Позволява преглед както на оценките и отсъствията по предмети за ученика, така и изпращане и получаване на съобщения до и от учители и ученици, може да се преглежда и седмичната програма.

Учителски модул
Позволява на класните ръководители да редактират цялата информация на техния клас. И да комуникират с ученици и родители чрез съобщения. Извежда справки за класа

Администраторски модул
Позволява редактирането на цялата информация в училището. Създаване и премахване на класове, добавяне и премахване на учители и ученици и комуникационна система с останалите модули. Извежда справки за всички класове от училището