Документация

Инсталация и поддръжка на приложението

За инсталацията на приложението са нужни свалянето му от сайта и поставянето му на уеб сървър поддържащ php (mysql не е необходим). Администратора може да влезе с име и парола предварително зададени по подразбиране и да редактира съдържанието на приложението.
Лиценз
Проекта е под GPL 3.0 лиценз и е свободен за ползване и променяне с единственото условие модифицирания продукт да бъде представян като наследник на този и да следва същия GPL лиценз.
Възможности на програмата

 • проверка на оценките на ученик
 • други бележки за ученик (например поведение, забележки)
 • бележки, показвани за всички ученици от класа
 • съобщения при влизане на ученик
 • съобщения при влизане на всички ученици от класа
 • предполагаема оценка за срока
 • името на класния ръководител + контакти за връзка (е-mail, skype, GSM-(опционално!))
 • позволява качване на данните чрез FTP
 • генерирането на страниците е по шаблон
 • пресмятане на средни оценки
 • може да се въвеждат данни през уеб форма

Предимства на програмата спрямо други подобни

 • служебни справки за директора и учителите
 • въвеждане на данни от АдминПро
 • пресмятане на средни оценки
 • проверка за нови оценки за ученика и за недостатъчно оценки по предмет
 • не изисква наличие на база данни на сървъра

Файлове с данни

Това са файловете с данни, които са ни нужни. Някои вече ги има, други е добре да се създадат:

Данни за училището

 • данни за училището – school_data.txt
  1. име на училището
  2. телефон
  3. факс
  4. адрес
  5. емаил
  6. сайт
 • класове – от имената на директориите
 • администратори – admins.txt
 • пароли за администраторите – passwords.txt
 • съобщения до цялото училище
 • съобщния до класовете
 • съобщения до учителите
 • брой отсъствия при които се налагат наказания
 • наказание което се налага при такъв брой отсъствия

Данни за класа

 • данни за класа – class_data.txt
 1. класен ръководител
 2. парола за класният
 3. класна стая
 • имена на учениците – students.txt
 • ЕГН-та – idns.txt
 • пароли за влизане – passwords.txt
 • ел.поща – mails.txt
 • пощенски адрес
 • телефон
 • изучавани предмети – subjects.txt
 • преподаватели – teachers.txt
 • брой часове седмично
 • непосещавани предмети
 • оценки по предметите – текущи първи срок, срочни първи срок, текущи втори срок

Справки

 • възможности за справки
 • брой оценки за всеки предмет
 • ученици с двойки
 • ученици с пълен отличен